آگوست
12
2020
324

Mahraz Mahmoudi Rahi Nadari

حسم بهم میگه
تو میگذری از من
راهی نمیمونه
بمونی پیش من
حسم بهم میگه
دستای تو سردن
من اشتباه کردم
دستات گمم کردن

راهی نداری تو
باید بری بی من
شاید که بشناسی
عشقی شبیه من
حس میکنم تنهام
دنیات ازم دوره
دنیای من بی تو
خیلی سوت و کوره

راحت برو عشقم
دنیای من سرده
من اشتباه کردم
دنیات گمم کرده
هرکی رسید با من
هرطوری خواست تا کرد
کجا گمت کردم
اینقدر شدی نامرد

راهی نداری تو
باید بری بی من
شاید که بشناسی
عشقی شبیه من
حس میکنم تنهام
دنیات ازم دوره
دنیای من بی تو
خیلی سوت و کوره